Profil

Pro významné české i zahraniční investory zajišťujeme komplexní inženýrské služby v oblasti managementu staveb. Naším cílem je implementovat naši expertizu v procesu finančního a cenového řízení do procesu řízení s dosažením optimální kvality ve stanoveném časovém horizontu a finančním rámci. Společnost EDIFICE construction & consulting, s.r.o. nabízí komplexní balík služeb projektového a cenového řízení stavebních projektů postavených na třech základních službách, kterými jsou projektové řízení, cenové řízení, technický dozor a řízení dodavatelského systému.

MANAGEMENT