Výstavba cateringové kuchyně a výrobny masa a masných produktů

Celková rekonstrukce pronajatých prostor a jejich přestavba na cateringovou kuchyň (cca 1000m2) a masno výrobu (cca 1200m2) dle požadavků budoucího nájemce.

EDIFICE na projektu zajišťovala konzultační služby při vyjednávání smluvních podmínek se zadavatelem vybraným budoucím pronajímatelem, přípravu a asistenci při výběru alternativní lokality., přípravu klientského zadání, přípravu harmonogramu celého projektu a celkového odhadu nákladů. Dále pak analytickou činnost při porovnání možných variant na volbu pronajímatele a neposlední řadě projektové a cenové řízení tvorby koncepční projektové dokumentace a dokumentace pro stavební povolení, včetně monitoringu „inženýringu“ zajištění stanovisek k SP.


Image