Profil

Specializujeme se na poradenství, administraci a projektový management v dotačním sektoru. Našim zákazníkům poskytujeme souběh špičkových dotačních a projektových služeb. Pracujeme v týmu pěti profesionálů, kteří mají více než 24 let zkušeností s řízením projektů a administrací dotačních programů na národní i evropské úrovni. Naše služby přináší klientům vysokou přidanou hodnotu především díky unikátnímu spojení know-how získaného manažery společnosti v průběhu praxe v dotačním a projektovém oboru. Díky řazení těchto různých zkušeností nabízíme zákazníkům skutečně komplexní poradenství při přípravě projektů do dotačních výzev: v globálu se to projevuje vysokou úspěšností námi zpracovaných dotačních žádostí. Věříme totiž, že jedině spokojenost a naplnění očekávání klientů prodlužuje naši úspěšnou spolupráci směrem do budoucnosti.

MANAGEMENT